DVD produktion

DVD-fremstilling/replikering

“Rigtige” DVD’er fremstilles via den originale Glasmaster-proces…

DVD'erVi fremstiller dine DVD’er efter den såkaldte Glasmaster-proces, der giver det optimalt mest stabile og dermed mest professionelle produkt, i oplag fra  500 stk. ved førstegangsoptryk…

Bemærk, at Glasmaster-processen ikke kan sidestilles med en kopiering/brænding over på DVD-R medier, som kan resultere i et mere, på sigt, ustabilt produkt.

Vi tilbyder bl.a. følgende DVD formater:

• DVD-5 (4,7 GB)
• DVD-9 (8,5 GB)
• DVD-10 (9,4 GB)

I formen adskiller en DVD sig ikke fra en CD. Begge har samme diameter (120 mm) og samme tykkelse (1,2 mm). Men en DVD sprøjtestøbes i 2 lag på hver 0,6 mm, der herefter limes sammen. Via denne teknik kan man lagre informationer i 2 lag. På en DVD bliver informationerne desuden komprimeret, så mængden af data på hvert lag er cirka 7 gange større end på en standard CD. Dette giver mulighed for op til 120 min. video på en DVD-5 og helt op til 240 min. på en DVD-9.

DVD-5 består af en disc med ét informationslag og en ’tom’ disc, der limes sammen.

DVD-9 består af 2 discs, dvs. 2 informationslag, der limes sammen. Den ene disc påføres kun et halv-reflekterende materiale, der tillader laserstrålen at passere dette lag ved at vinkle afspillerens laserhoved. Dermed kan laserstrålen aflæse det øverste lag. På den måde opnås to informationslag, der begge kan afspilles fra samme side af DVD’en.

DVD-10 består af 2 stk. DVD-5 discs, dvs. 2 lag, der limes sammen ’ryg-mod-ryg’. Derfor skal en DVD-10 vendes i afspilleren ligesom en vinylplade.

Tilblivelsen
Afhængigt af hvilken type DVD, du vælger, kræves det, at der fremstilles én eller to Glasmastere (læs om Glasmaster-processen under CD-fremstilling). Når Stamperen er fremstillet, sprøjtestøbes DVD-lagene af polycarbonat, og overfladen metalliseres, så DVD-afspillerens laserstråle kan reflekteres. Hvert lag UV-lakeres og scannes for eventuelle lak- og datafejl. Til sidst limes de enkelte lag sammen til den færdige DVD.
Nu er DVD’en klar til afspilning, men før den er helt færdig, skal der tilføjes et tryk af den tekst og/eller det billede, der er designet til DVD’en.

Trykning på selve DVD’en
DVD-5 og DVD 9 kan labeltrykkes på samme måde som en almindelig CD, da de aflæses fra DVD’ens underside. DVD-10 kan kun labeltrykkes ved centerhullet, der ikke er metalliseret, da der ligger informationer, der skal aflæses på begge sider. Til selve trykket benyttes der to trykteknikker – Serigrafi/Silketryk eller Offset tryk. Begge teknikker består af tryk med farve direkte på DVD’ens overflade. Hvilken teknik der vælges, afhænger af det valgte design på den enkelte produktion, da begge teknikker har både fortrin og ulemper.

Pakningen er det sidste trin i processen. Her samles DVD’erne med de valgte emballagetyper og tryksager. Du kan få alt lige fra almindelige standardløsninger til specielt designede pap- eller kartonløsninger.

Har du spørgsmål…?LOGO ok 2014
Vi står altid parat til at hjælpe dig gennem din DVD produktion.
Kontakt os på tel. 33 12 30 12 eller via info@dancd.dk

Professionel full service producent af digitale og analoge medier. Vi tilbyder desuden udarbejdelse af grafisk design og tryksags-fremstilling, lige fra plakater, løbesedler, annoncer og visitkort til bogproduktion.