CD-, Vinyl- og DVD produktion

 

 

 

 

______________________________________________________________

CD'er og vinylplader (også kaldet grammofonplader), er ubestridt de bedste medier der findes, når der skal udgives og lyttes til musik!

Det véd dem der seriøst holder af at lytte til og samle musik - og den meget kraftige forøgelse i antallet af musikudgivelser på grammofonplader, som vi har oplevet på verdensplan over de senere mange år, er naturligvis et udtryk for netop dette. På nøjagtigt samme måde er DVD'en langt det mest tilgægelige konsumermedie, når der skal ses film, hvad enten der er tale om spillefilm, koncerter eller f.eks. undervisning m.m.

______________________________________________________________

Sidste nyt - pr. 24. oktober 2022

Produktionsapparaterne er under voldsomt pres i denne tid og vi er desværre tvunget til at indføre nye tiltag der skal dække de kraftigt øgede energi- og materialeomkostninger. Det vil, i korte træk, betyde at alle leveringer der foretages EFTER 1.ste december 2022, uanset de er bestilt FØR denne dato, vil blive pålagt både energi- og materialetillæg. Der vil være tale om tillæg per enhed (energitillæg - CD, BD, DVD, Vinyl) samt et generelt tillæg for materialer (5% materialetillæg). Det allerede aktuelle nickeltillæg for vinylproduktioner (se længere nede på siden) vil IKKE blive berørt af dette.

F.eks. vil vinylproduktioner der bestilles før den 1.ste december, alle blive tillagt disse nye tillæg grundet deres længere produktionstid. CD-produktioner kan stadigt nåes (pr. 24.10.22), men, for visse typer, ikke så længe endnu.

Vi regner med dette er midlertidigt, men kan ikke vide noget præcist herom endnu og beder om forståelse for disse tilretninger til markedspriserne, som er helt uden for vores indflydelse.

Tillæggene vil blive redegjort for separat på evt. fakturaer.

____________________________________________________________

28. marts 2022

Prisgarantien er midlertidigt sat ud af kraft

Situationen på markedet for diverse materialer er nu så tilpas vanskelig og uforudsigelig, at vi ikke engang kan tilbyde de 30 dages validitet for vores priser, som vi ellers havde nedsat perioden til for nyligt (fra normalt 3 måneder). Priserne for materialer, bl.a. papir og karton, ændres nærmest dagligt i øjeblikket og leveringerne af disse er mere og mere upålidelige. Det er derfor nødvendigt at dobbelttjekke alle priser og evt. tilbud igen ved opstart.

Vi beklager disse omstændigheder, men de gør sig gældende for alle producenter i vores branche (og mange andre brancher, for den sags skyld) over hele kloden. Årsagen skal naturligvis findes i Covid og den stærkt upassende Russiske krig mod Ukraine. Vi beder om din/jeres forståelse.

______________________________________________________________

16. marts 2022 - Korrigeret pr. 09.05.2022

Sidste nyt på vinylmarkedet!

Der er godt nyt på markedet for nickel. Nickel er den mest basale del af produktionen af vinyl stampers, men handel med dette råmateriale har været suspenderet i den seneste tid. Nu bedrer det sig igen....

Forårsaget af børsspekulationer på verdensmarkedet og den øjeblikkelige situation med krigen i Ukraine, er der, på verdensmarkedet, opstået nogle meget markante prisstigninger på nickel. Rusland er f.eks. verdens største exportør af nickel - ikke at netop dette påvirker os direkte (vi får nicklen andetssteds fra), men det påvirker verdensmarkedet betydeligt. Det er forhåbentligt en forbigående situation, men ikke desto mindre er vi nødsaget til at forholde os til den så længe den er aktuel.

Et resultat heraf er at priserne er eksploderet dramatisk på meget kort tid. Vi er derfor nødsaget til at justere vores “elektroplating” priser forholdsmæssigt, hvis vi skal kunne opretholde en fremtidig produktionskapacitet, og selv om vi er dækket ind for en tid, er vi nød til at træffe resoursebesparende foranstaltninger allerede nu.

Hvor vi fra den 17.03.2022 har måttet bede om en extra betaling pr. side for en vinylproduktion på kr. 685,00 + moms, kan vi nu gradvist nedsætte denne extra omkostning: Fra d. 01.07.22 til kr. 340,00 og fra den 01.09.22 til kr. 225,00 + moms pr. side.

Derudover kan vi nu igen tilbyde testpres på oplag under 500 stk..

Vi er overbeviste om at situationen vil normalisere sig endnu mere i løbet af året, og at vi kan nærme os normale tilstande igen. Vi takker på forhånd for din forståelse....

____________________________________________________________

September 2021

Venligst vær opmærksom på følgende:

Verdensmarkedet er under et stadigt større pres og flere materialer der indgår i produktionen af medier såsom PVC, karton, papir, granulat til farvede LP’er m.m., har fået længere leveringstider. Dette er altså en generel situation der rammer alle producenter af medier og tryksager i hele verden.

Iagttag derfor venligst f.eks. disse områder, når du planlægger din processtid:

  • Alle produkter der inkluderer brugen af 350 g. karton eller andre specialkartoner, kan tage op til 8-10 uger at klargøre til videre pakning.
  • Specielle boxe til vinyler, slipcases og hard cover produkter kan tage op til 12-14 uger.
  • Selvklæbere kan tage op til 10 arbejdsdage.
  • CD-Pacs (Digipac, - sleeves og - files) kan nu kræve op til 12-17 arbejdsdage at fremstille inden pakning.

Forhør dig i øvrigt forud for produktioner der indeholdes i ovenstående, for at få en tidsrelevant opdatering.

Vi beklager disse (midlertidige) ændringer, men vi er helt afhængige af markedskræfterne.

______________________________________________________________

Om situationen for farvet vinylproduktion på verdensmarkedet

Verdensmarkedet gennemgår som sagt en svær tid hvad mange råmaterialer angår - både generelt og for vinylplade produktioner specielt. Der er en stadig tiltagende efterspørgsel på granulat til farvede og multifarvede LPér, men også karton og papirproduktion er desværre under et stort pres pt..

For at vi bedre kan planlægge og indkøbe, vil det derfor være en hjælp hvis man allerede nu pre-booker evt. produktioner der kræver farvet vinyl. (Det sorte vinyl er pt ikke et problem). Vi har udarbejdet en ny midlertidig og reduceret farvepalet, med de farver det giver mest mening at satse på. Denne kan du rekvirérer ved henvendelse.

Vi beklager situationen, håber på din forståelse og at markedet vil bedre sig i løbet af den nære fremtid...

______________________________________________________________

Længere produktionstider 

  • Grundet nye og længere fremstillingstider for både karton, papir, granulate m.m., har vi, for enkeltsager, desværre nødsaget til at udvide produktionstiden. For vinylproduktioner gælder det, at for testpres af alle formater, beder vi om ca. 25 arbejdsdage til (hvilket er relativt normalt), men til den fulde produktion, regnet efter godkendelse af et evt. testpres, regner vi nu med yderligere ca. 35 arbejdsdage fremfor de sædvanlige ca. 25 arbejdsdage - gældende fra 8. jan. 2021. Det gælder for både 7" , 10" og 12" formaterne.

Prissikkerhed

  • Da priserne på diverse materialer kan ændre sig fra time til time, er vi desværre også nødsaget til at fjerne validitetsperioden for vores tilbud fra 3 mdr. til den, til enhver tid, gældende dagspris.

Transportudgifter

  • Corona situationen og alle de deraf følgende restriktioner, har også påvirket transportsektoren og kurérfirmaerne har derfor, over en bred kam, set sig nødsaget til at hæve priserne, for at kunne opretholde den samme service og leveringssikkerhed som vi er vant til.

Vi håber på mere "normale" tider snarest igen...

Kontakt os gerne for yderligere information.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  • Fabrikken råder over 65 pressemaskiner der, for de flestes vedkommende, kører i døgndrift. Fabrikken er hermed tæt på at være verdens største! Det forpligtiger naturligvis.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi tilbyder fremstilling af samtlige medier (og mere til), på et højt professionelt niveau. Med over 20 års erfaring i medieproduktion og 45 år med grafik- og tryksagsfremstilling, kan vi guide dig hele vejen igennem den sidste spændende fase af produktionen, frem til det endelige slutprodukt. Med et af Europas mest erfarne, respekterede, højest professionelle og velkørende produktionsapparater i ryggen, kan vi levere mere eller mindre alt til faget hørende...og til aftalt tid!

Du er mere end velkommen til at tage kontakt og få mere at vide - vi sender gerne tilbud på konkrete opgaver og deltager også gerne som sparrings partner i den forudgående planlægning af projektet. For kun ved at kende mulighederne kan du finde den rigtige løsning i det enkelte tilfælde...

Du kan starte her på siden:

Her finder du link til ncb med henblik på ansøgning om Audio-udgivelser, henter en Rekvisition, den obligatoriske Garanti-erklæring samt måltegninger til de tryksager der skal designes m.m.m. - ring eller skriv om det du ikke finder...

- vi er altid klar til at assistere dig…!

Tel: 33 12 30 12. Mail: info@dancd.dk

- når du ønsker en erfaren, troværdig og professionel samarbejdspartner...

Professionel full service producent af digitale og analoge medier. Vi tilbyder desuden udarbejdelse af grafisk design og tryksags-fremstilling, lige fra plakater, løbesedler, annoncer og visitkort til bogproduktion.